Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-10-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28140-103".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Agema over schadeloosstelling voor uit een donatie voortvloeiende kosten
Dossiernummer 28140
Dossiertitel Evaluatie orgaandonatie
Identifier kst-28140-103
Indiener M. Agema
Ondernummer 103
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ziekten en behandelingen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-10-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Evaluatie orgaandonatie; Motie; Motie van het lid Agema over schadeloosstelling voor uit een donatie voortvloeiende kosten
Uitgiftedatum 2018-10-17
Vergaderjaar 2018-2019