Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201928140 nr. 103

28 140 Evaluatie orgaandonatie

Nr. 103 MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 17 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat mensen die tijdens hun leven een orgaan afstaan te maken krijgen met jaarlijkse controles en medische kosten;

van oordeel dat mensen die zo genereus zijn geweest om een orgaan af te staan hierdoor niet op kosten gejaagd dienen te worden;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat mensen die bij leven organen dan wel weefsels doneren schadeloos gesteld worden voor uit deze donatie voortvloeiende medische kosten, als ook dat deze kosten niet meegerekend worden in het eigen risico,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema