Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-01-2003 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28039-9".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2002-12-23
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 28039-(R1702)
Dossiertitel Aanpassing van enige onderdelen van de Rijkswet op het Nederlanderschap en van de Rijkswet van 21 december 2000 tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap (Stb. 618)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-28039-9
Ondernummer 9
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype staten generaal
PS key KST66112
Publicatiedatum 2003-01-07
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Aanpassing (o.a.) Rijkswet op het Nederlanderschap m.b.t. verkrijging, verlening en verlies van het Nederlanderschap; Brief minister over de definitieve datum van inwerkingtreding van de wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap
Vergaderjaar 2002-2003