28 039 (R 1702)
Aanpassing van enige onderdelen van de Rijkswet op het Nederlanderschap en van de Rijkswet van 21 december 2000 tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap (Stb. 618)

nr. 9
BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 december 2002

Hierdoor laat ik u weten dat ik de definitieve datum van inwerkingtreding van de Rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet van 21 december 2000, Stb. 2000, 618) heb vastgesteld op 1 april 2003.

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie a.i.,

J. P. H. Donner

Naar boven