27 925 Bestrijding internationaal terrorisme

Nr. 779 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 april 2021

Op 4 februari jl. is uw Kamer geïnformeerd over de gereedstelling van ca. 80 militairen voor mogelijke inzet ter versterking van de beveiligingscapaciteit in Train, Advise & Assist Command-North (TAAC-N) binnen de NAVO Resolute Support (RS) missie in Afghanistan (Kamerstuk 28 676, nr. 353).

Op 13 april 2021 heeft het kabinet via framework nation Duitsland een formeel verzoek van Commandant TAAC-N ontvangen om de extra militaire capaciteiten uiterlijk 30 april 2021 operationeel te hebben. Zoals eerder gemeld zal uw Kamer op zeer korte termijn conform het Toetsingskader met een aanvullende Artikel 100-brief nader worden geïnformeerd (Kamerstuk 27 925, nr. 769).

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Naar boven