Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-09-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27925-597".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-09-09
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verlenging Nederlandse bijdrage aan de internationale strijd tegen ISIS (Artikel-100 Grondwet)
Dossiernummer 27925
Dossiertitel Bestrijding internationaal terrorisme
Identifier kst-27925-597
Indiener A.G. Koenders
Indiener E.M.J. Ploumen
Indiener J.A. Hennis-Plasschaert
Ondernummer 597
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Terrorisme
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-09-14
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Bestrijding internationaal terrorisme; Brief regering; Verlenging Nederlandse bijdrage aan de internationale strijd tegen ISIS (Artikel-100 Grondwet)
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2015-2016