Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-12-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27925-566".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-12-11
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Notificatiebrief n.a.v. de Franse en Amerikaanse verzoeken tot een intensivering van de Nederlandse militaire bijdrage aan de strijd tegen ISIS en in de Sahel
Dossiernummer 27925
Dossiertitel Bestrijding internationaal terrorisme
Identifier kst-27925-566
Indiener A.G. Koenders
Indiener J.A. Hennis-Plasschaert
Ondernummer 566
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Terrorisme
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-12-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Bestrijding internationaal terrorisme; Brief regering; Notificatiebrief n.a.v. de Franse en Amerikaanse verzoeken tot een intensivering van de Nederlandse militaire bijdrage aan de strijd tegen ISIS en in de Sahel
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2015-2016