27 925 Bestrijding internationaal terrorisme

Nr. 566 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 december 2015

Tijdens de Raad Buitenlandse Zaken van 23 november jl. heeft Frankrijk, na de aanslagen in Parijs, een beroep gedaan op artikel 42.7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie; de EU bijstandsclausule. Op basis van dit artikel vraagt Frankrijk de EU-lidstaten om de strijd tegen ISIS in Irak en Syrië te intensiveren. Tevens vraagt Frankrijk om inzet van lidstaten in de Sahel. Op 2 december jl. heeft het kabinet ook een verzoek van de Verenigde Staten ontvangen om de Nederlandse militaire bijdrage aan de strijd tegen ISIS in Irak en Syrië te intensiveren.

Wij melden u dat het kabinet, in het licht van deze verzoeken en in overeenstemming met het Toetsingskader 2014, de wenselijkheid en mogelijkheid van een intensivering van de Nederlandse militaire bijdrage onderzoekt. Zodra het onderzoek daartoe aanleiding geeft, zullen wij u nader informeren.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert

Naar boven