Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-06-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27925-543".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-539390
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-06-26
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Nader advies door de Extern Volkenrechtelijk Adviseur (EVA) over geweldgebruik tegen ISIS in Syrië
Dossiernummer 27925
Dossiertitel Bestrijding internationaal terrorisme
Identifier kst-27925-543
Indiener A.G. Koenders
Ondernummer 543
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Terrorisme
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-06-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Bestrijding internationaal terrorisme; Brief regering; Nader advies door de Extern Volkenrechtelijk Adviseur (EVA) over geweldgebruik tegen ISIS in Syrië
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015