Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-03-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27925-425".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-106786
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-03-28
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Voorbereidingen politietrainingsmissie Afghanistan
Dossiernummer 27925
Dossiertitel Bestrijding internationaal terrorisme
Identifier kst-27925-425
Indiener J.S.J. Hillen
Indiener I.W. Opstelten
Indiener H.P.M. Knapen
Indiener U. Rosenthal
Ondernummer 425
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Terrorisme
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-03-31
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Bestrijding internationaal terrorisme; Brief regering; Voorbereidingen politietrainingsmissie Afghanistan
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2010-2011