Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-05-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27924-63".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-05-01
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een schriftelijk overleg over over Pacht
Dossiernummer 27924
Dossiertitel Pachtbeleid
Identifier kst-27924-63
Indiener S.A.M. Dijksma
Ondernummer 63
Onderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-05-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Pachtbeleid; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over over Pacht
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2014-2015