Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-02-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27923-239".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Bruins c.s. over de regeling subsidie zijinstroom kostendekkend maken voor scholen
Dossiernummer 27923
Dossiertitel Werken in het onderwijs
Identifier kst-27923-239
Indiener E.E.W. Bruins
Indiener P.J. Duisenberg
Indiener M.R.J. Rog
Indiener L. Ypma
Ondernummer 239
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-02-23
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Werken in het onderwijs; Motie; Motie van het lid Bruins c.s. over de regeling subsidie zijinstroom kostendekkend maken voor scholen
Uitgiftedatum 2017-02-22
Vergaderjaar 2016-2017