Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-09-2001 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27900-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 27900
Dossiertitel Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek alsmede enige andere wetten in verband met de openbaarmaking van de bezoldiging en het aandelenbezit van bestuurders en commissarissen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-27900-3
Ondernummer 3
Onderwerp Economie | Ondernemen
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Organisatietype staten generaal
PS key KST55195
Publicatiedatum 2001-09-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging Boek 2 Burgerlijk Wetboek e.e.a. wetten i.v.m. openbaarmaking bezoldiging en aandelenbezit bestuurders; Memorie van toelichting
Vergaderjaar 2000-2001