Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-12-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27859-62".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-199809
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-12-17
Documentstatus Opgemaakt
Documenttitel Aanbieding van de eerste editie "Van GBA tot Z" krant
Dossiernummer 27859
Dossiertitel Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)
Identifier kst-27859-62
Indiener R.H.A. Plasterk
Ondernummer 62
Onderwerp Bestuur | Gemeenten
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-12-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA); Brief regering; Aanbieding van de eerste editie "Van GBA tot Z" krant
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2012-2013