Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-01-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27858-416".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2017-12-20
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verduidelijking beleidstraject terugdringen gebruik bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw
Dossiernummer 27858
Dossiertitel Gewasbeschermingsbeleid
Identifier kst-27858-416
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
Ondernummer 416
Onderwerp Landbouw | Planten
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-01-02
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Gewasbeschermingsbeleid; Brief regering; Verduidelijking beleidstraject terugdringen gebruik bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2017-2018