Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-12-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27858-278".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-11-26
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Procedure rondom ingrijpen in toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen
Dossiernummer 27858
Dossiertitel Gewasbeschermingsbeleid
Identifier kst-27858-278
Indiener S.A.M. Dijksma
Ondernummer 278
Onderwerp Landbouw | Planten
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-12-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Gewasbeschermingsbeleid; Brief regering; Procedure rondom ingrijpen in toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015