Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-03-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27858-261".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-03-25
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Uitvoering motie Ouwehand/Schouw inzake verkoop van glyfosaat aan particulieren (Kamerstuk 27858, nr.240)
Dossiernummer 27858
Dossiertitel Gewasbeschermingsbeleid
Identifier kst-27858-261
Indiener W.J. Mansveld
Ondernummer 261
Onderwerp Landbouw | Planten
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-03-28
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Gewasbeschermingsbeleid; Brief regering; Uitvoering motie Ouwehand/Schouw inzake verkoop van glyfosaat aan particulieren (Kamerstuk 27858, nr.240)
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2013-2014