Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-02-2002 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27840-7".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 2002-02-18
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 27840
Dossiertitel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 met betrekking tot de rijvaardigheid en rijbevoegdheid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-27840-7
Ondernummer 7
Onderwerp Verkeer | Weg
Organisatietype staten generaal
PS key KST59499
Publicatiedatum 2002-02-22
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 met betrekking tot de rijvaardigheid en rijbevoegdheid; Nota van wijziging
Vergaderjaar 2001-2002