Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-10-2001 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27840-5".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2001-09-25
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 27840
Dossiertitel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 met betrekking tot de rijvaardigheid en rijbevoegdheid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-27840-5
Ondernummer 5
Onderwerp Verkeer | Weg
Organisatietype staten generaal
PS key KST55783
Publicatiedatum 2001-10-05
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 met betrekking tot de rijvaardigheid en rijbevoegdheid; Verslag
Vergaderjaar 2001-2002