Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-06-2001 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27775-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 27775
Dossiertitel Bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-27775-3
Ondernummer 3
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST53452
Publicatiedatum 2001-06-07
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten; Memorie van toelichting
Vergaderjaar 2000-2001