Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-06-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27625-538".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-983641
Bijlage blg-983642
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-05-26
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel De Staat van Ons Water over 2020 en Staat van de Drinkwaterbronnen
Dossiernummer 27625
Dossiertitel Waterbeleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-27625-538
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
Ondernummer 538
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer
Onderwerp Verkeer | Water
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-06-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Waterbeleid; Brief regering; De Staat van Ons Water over 2020 en Staat van de Drinkwaterbronnen
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2020-2021