Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-04-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27428-104".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2008-04-01
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 27428
Dossiertitel Beleidsnota Biotechnologie
Dossiertitel Landbouw- en Visserijraad
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-27428-104
Ondernummer 104
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Onderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Onderwerp Landbouw | Dieren
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ethiek
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Onderzoek en wetenschap
Organisatietype staten generaal
PS key KST116900
Publicatiedatum 2008-04-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Beleidsnota Biotechnologie; Brief van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Vergaderjaar 2007-2008