Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-03-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27428-102".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2008-03-14
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 27428
Dossiertitel Beleidsnota Biotechnologie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-27428-102
Ondernummer 102
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ethiek
Onderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Onderzoek en wetenschap
Organisatietype staten generaal
PS key KST116491
Publicatiedatum 2008-03-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Beleidsnota Biotechnologie; Brief van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Vergaderjaar 2007-2008