Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201927295 nr. 170

27 295 Positionering algemene ziekenhuizen

29 247 Acute zorg

Nr. 170 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 oktober 2018

De vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vraagt mij bij brief van 25 september 2018 wanneer zij de algemene maatregel van bestuur (amvb) tegemoet kan zien waarin een wettelijke verplichting komt tot overleg en dialoog bij een voorgenomen sluiting van een spoedeisende hulpafdeling, een afdeling acute verloskunde of een huisartsenpost. Ik verwacht de internetconsultatie van de concept-amvb in november te kunnen starten. Daarmee is de concept-amvb openbaar. Dan zal ik de concept-amvb ook naar u toesturen. De amvb kan pas in werking treden zodra de Wet toetreding zorgaanbieders en de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders in werking treden.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins