Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-12-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27295-117".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2008-12-17
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 27295
Dossiertitel Positionering algemene ziekenhuizen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-27295-117
Ondernummer 117
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST126581
Publicatiedatum 2008-12-31
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Positionering algemene ziekenhuizen; Brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Vergaderjaar 2008-2009