Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-11-2000 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27250-26".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2000-11-06
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 27250
Dossiertitel Regels met betrekking tot het beëindigen van de overeenkomst van samenwerking van de elektriciteitsproductiesector en tot het aandeelhouderschap van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet (Overgangswet elektriciteitsproductiesector)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-27250-26
Indiener CRONE C.S.
Ondernummer 26
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Economie | Markttoezicht
Organisatietype staten generaal
PS key KST48996
Publicatiedatum 2000-11-09
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Overgangswet elektriciteitsproductiesector; Motie over het in overweging nemen van een veilingbod voor de met biomassa (bij)gestookte Demkolec-centrale
Vergaderjaar 2000-2001