Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-10-2000 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27209-7".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 2000-10-18
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 27209
Dossiertitel Wijziging van enkele belastingwetten c.a. in verband met de tweede tranche van het ondernemerspakket 2001 (Wet ondernemerspakket 2001)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-27209-7
Ondernummer 7
Onderwerp Economie | Ondernemen
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
PS key KST48571
Publicatiedatum 2000-10-23
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wet ondernemerspakket 2001; Nota van wijziging
Vergaderjaar 2000-2001