Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-04-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26991-471".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-494749
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-04-09
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Eindrapportage Taskforce Voedselvertrouwen
Dossiernummer 26991
Dossiertitel Voedselveiligheid
Identifier kst-26991-471
Indiener S.A.M. Dijksma
Indiener E.I. Schippers
Ondernummer 471
Onderwerp Landbouw | Voedselkwaliteit
Onderwerp Zorg en gezondheid | Voeding
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-04-15
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Voedselveiligheid; Brief regering; Eindrapportage Taskforce Voedselvertrouwen
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015