Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2014-2015
Kamerstuk 26991 nr. 471

Gepubliceerd op 15 april 2015 11:01

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier Bijlagen26 991 Voedselveiligheid

Nr. 471 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 april 2015

De Taskforce Voedselvertrouwen (hierna Taskforce) is in maart 2013 ingesteld nadat, naar aanleiding van de paardenvleesfraude van begin 2013, geconstateerd was dat stevige maatregelen nodig waren om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Het doel van de Taskforce was maatregelen af te spreken die het vertrouwen van de consument in voedsel zouden vergroten1. Op 29 januari 2015 heeft de Taskforce haar werkzaamheden afgerond en is opgeheven. Op de verschillende acties is vooruitgang geboekt. In de bijlage treft u het overzicht aan van de resultaten die de Taskforce heeft opgeleverd2.

De nodige resultaten zijn behaald, maar verandering komt pas echt tot stand als alle ondernemers in de sector daadwerkelijk hun verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid en integriteit van hun product. Ketenaansprakelijkheid is daarvoor essentieel. Verschillende internationale ketens werken al met ketenaansprakelijkheid. In Nederland is de zuivelsector bezig dit te realiseren en van de vleessector verwachten wij dat zij dit voorbeeld volgt.

De grootste uitdaging ligt in de gedrags- en cultuurverandering in de betrokken sectoren. De toegezegde gedragscode zien wij als een belangrijke eerste stap.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Kamerstuk 26 991, nr. 423 (Actieplan Taskforce Voedselvertrouwen «Voedselvertrouwen is verantwoordelijkheid nemen»).

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl