26 991 Voedselveiligheid

Nr. 471 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 april 2015

De Taskforce Voedselvertrouwen (hierna Taskforce) is in maart 2013 ingesteld nadat, naar aanleiding van de paardenvleesfraude van begin 2013, geconstateerd was dat stevige maatregelen nodig waren om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Het doel van de Taskforce was maatregelen af te spreken die het vertrouwen van de consument in voedsel zouden vergroten1. Op 29 januari 2015 heeft de Taskforce haar werkzaamheden afgerond en is opgeheven. Op de verschillende acties is vooruitgang geboekt. In de bijlage treft u het overzicht aan van de resultaten die de Taskforce heeft opgeleverd2.

De nodige resultaten zijn behaald, maar verandering komt pas echt tot stand als alle ondernemers in de sector daadwerkelijk hun verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid en integriteit van hun product. Ketenaansprakelijkheid is daarvoor essentieel. Verschillende internationale ketens werken al met ketenaansprakelijkheid. In Nederland is de zuivelsector bezig dit te realiseren en van de vleessector verwachten wij dat zij dit voorbeeld volgt.

De grootste uitdaging ligt in de gedrags- en cultuurverandering in de betrokken sectoren. De toegezegde gedragscode zien wij als een belangrijke eerste stap.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Kamerstuk 26 991, nr. 423 (Actieplan Taskforce Voedselvertrouwen «Voedselvertrouwen is verantwoordelijkheid nemen»).

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven