Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-05-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26956-66".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2009-04-29
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 26956
Dossiertitel Bouwregelgeving 2002–2006
Dossiertitel Beleidsnota Rampenbestrijding 2000–2004
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-26956-66
Ondernummer 66
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ziekten en behandelingen
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Rampen
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Organisatietype staten generaal
PS key KST130663
Publicatiedatum 2009-05-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Beleidsnota Rampenbestrijding 2000-2004; Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Vergaderjaar 2008-2009