Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-04-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26956-154".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-219107
Bijlage blg-219109
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Documenttitel Twee rapporten van de Inspectie Leefomgeving en Transport over externe veiligheid in de industrie
Dossiernummer 26956
Dossiertitel Beleidsnota Rampenbestrijding
Identifier kst-26956-154
Indiener W.J. Mansveld
Ondernummer 154
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Rampen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-04-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Beleidsnota Rampenbestrijding ; Brief regering; Twee rapporten van de Inspectie Leefomgeving en Transport over externe veiligheid in de industrie
Uitgiftedatum 2013-04-09
Vergaderjaar 2012-2013