Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-03-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26834-37".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-03-19
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Persoonlijke dienstverlening aan grensarbeiders
Dossiernummer 26834;29544
Dossiertitel Socialeverzekeringspositie van grensarbeiders
Identifier kst-26834-37
Indiener J. Klijnsma
Ondernummer 37
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-03-24
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Socialeverzekeringspositie van grensarbeiders; Brief regering; Persoonlijke dienstverlening aan grensarbeiders
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2013-2014