Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-08-1999 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26698-A".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 26698
Dossiertitel Wijziging van de Warenwet in verband met de invoering van bestuursrechtelijke boeten wegens overtredingen van voorschriften bij of krachtens de Warenwet gesteld
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-26698-A
Ondernummer A
Onderwerp Zorg en gezondheid | Voeding
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST40071
Publicatiedatum 1999-08-31
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijz. Warenwet ivm invoering bestuursrechtelijke boeten wegens overtredingen voorschriften Warenwet; Advies en nader rapport
Vergaderjaar 1998-1999