Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-05-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26643-755".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-980769
Bijlage blg-980770
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-04-26
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Update Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2021
Dossiernummer 26643
Dossiertitel Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-26643-755
Indiener M.C.G. Keijzer
Indiener F.B.J. Grapperhaus
Indiener S. Dekker
Indiener R.W. Knops
Ondernummer 755
Onderwerp Economie | ICT
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-05-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Brief regering; Update Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2021
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2020-2021