Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-10-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26643-492".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2017-10-04
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Van der Lee over het instellen van een digitale onderraad
Dossiernummer 26643
Dossiertitel Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
Identifier kst-26643-492
Indiener T.M.T. van der Lee
Ondernummer 492
Onderwerp Economie | ICT
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-10-05
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Motie; Motie van het lid Van der Lee over het instellen van een digitale onderraad
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2017-2018