26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 492 MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE

Voorgesteld 4 oktober 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat digitalisering enorme kansen biedt voor duurzame groei, maar onze vitale infrastructuur en belangrijke publieke waarden steeds kwetsbaarder maakt;

overwegende dat dit tot belangrijke uitdagingen leidt in vrijwel alle maatschappelijke domeinen waarin de overheid actief is;

spreekt uit dat het instellen van een digitale onderraad wenselijk is voor zowel het volop benutten van digitale kansen als het borgen van publieke waarden en vitale belangen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Lee

Naar boven