Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-12-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26643-217".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-144854
Bijlage blg-144855
Bijlage blg-144858
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Digitale Implementatie Agenda en derde voortgangsrapportage Nederland Open in Verbinding (NOiV)
Dossiernummer 26643
Dossiertitel Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
Identifier kst-26643-217
Indiener M.J.M. Verhagen
Ondernummer 217
Onderwerp Economie | ICT
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-12-15
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Brief regering; Digitale Implementatie Agenda en derde voortgangsrapportage Nederland Open in Verbinding (NOiV)
Uitgiftedatum 2011-12-13
Vergaderjaar 2011-2012