Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-03-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26643-151".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-03-24
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 26643
Dossiertitel Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-26643-151
Indiener Dam van M.H.P.
Indiener Algra R.H.
Indiener Gerkens A.M.V.
Ondernummer 151
Onderwerp Economie | ICT
Onderwerp Cultuur en recreatie | Media
Organisatietype staten generaal
Pskey KST141989
Publicatiedatum 2010-03-27
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Motie; Motie Gerkens c.s. over de mogelijkheid om IPv6 verplichtend op te leggen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2009-2010