Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-12-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26642-119".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-12-15
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 november 2011, inzake ESF-programma
Dossiernummer 26642
Dossiertitel Europees Sociaal Fonds (ESF)
Identifier kst-26642-119
Indiener P. de Krom
Ondernummer 119
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-12-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Europees Sociaal Fonds (ESF); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 november 2011, inzake ESF-programma
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2011-2012