Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-04-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26488-178".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2009-04-23
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 26488
Dossiertitel Behoeftestelling vervanging F-16
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-26488-178
Indiener HAMER C.S.
Ondernummer 178
Onderwerp Internationaal | Defensie
Organisatietype staten generaal
PS key KST130372
Publicatiedatum 2009-04-28
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Behoeftestelling vervanging F-16; Motie van het lid Hamer c.s.
Vergaderjaar 2008-2009