Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-10-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26485-232".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-09-30
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Nederland Ontwikkelt Duurzaam: Plan van aanpak inzake implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs)
Dossiernummer 26485
Dossiertitel Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Identifier kst-26485-232
Indiener E.M.J. Ploumen
Ondernummer 232
Onderwerp Economie | Handel
Onderwerp Economie | Ondernemen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-10-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Maatschappelijk verantwoord ondernemen; Brief regering; Nederland Ontwikkelt Duurzaam: Plan van aanpak inzake implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs)
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2016-2017