Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-02-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26485-125".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-02-24
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken inzake het artikel in de Groene Amsterdammer "Shell betaalt leger Nigeria" o.a. in verband met de OESO-richtlijnen over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Dossiernummer 26485
Dossiertitel Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Identifier kst-26485-125
Indiener U. Rosenthal
Ondernummer 125
Onderwerp Economie | Handel
Onderwerp Economie | Ondernemen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-02-28
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Maatschappelijk verantwoord ondernemen; Brief regering; Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken inzake het artikel in de Groene Amsterdammer "Shell betaalt leger Nigeria" o.a. in verband met de OESO-richtlijnen over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2011-2012