26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Nr. 603 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 maart 2018

Op 7 november 2016 bent u geïnformeerd1 dat de SVB na een positief BIT advies is gestart met een ICT project vernieuwing AKW-systeem voor de kinderbijslag (vAKWerk). In de SZW begroting 20182 is aangegeven dat de verwachting is dat de implementatie van vAKWerk in het tweede kwartaal van 2018 een feit zal zijn.

De SVB werkt in het kader van het programma vAKWerk aan de integratie van het IT systeem voor de uitvoering van de AKW in het IT systeem voor AOW en Anw (oftewel het AA-systeem). Met deze integratie neemt de flexibiliteit toe. Daarnaast leidt het tot een verbetering van de dienstverlening en maakt de SVB een efficiencyslag. De SVB heeft in de aanloop naar de invoering een stapsgewijs proces ingericht. In de afgelopen maanden is de software uitgebreid getest en is veel aandacht besteed aan de datamigratie. Het afgelopen weekend zijn de laatste voorbereidingen getroffen, namelijk het afronden van de finale proefmigratie. De migratie staat gepland voor het komende paasweekend (31 maart t/m 2 april). Voorafgaand aan de migratie maakt de SVB nog de betaling van de Kinderbijslag voor begin april gereed.

De werkzaamheden die in het kader van de migratie plaatsvinden hebben beperkte gevolgen voor de dienstverlening. Vanaf vrijdagmiddag 30 maart is het AKW systeem voor medewerkers niet meer raadpleegbaar. Vragen over de AKW kunnen daardoor op vrijdagmiddag niet onmiddellijk worden afgehandeld. Daarnaast zal MijnSVB gedurende het paasweekend niet volledig beschikbaar zijn. Vanaf vrijdag 30 maart 2018 tot en met maandag 2 april 2018 kunnen de klanten van de SVB nog wel hun gegevens raadplegen, maar kunnen in MijnSVB geen wijzigingen worden doorgegeven.

Voor ketenpartijen geldt dat het de eerste dagen ná het paasweekend niet mogelijk is om gegevens uit te wisselen met het AOW en Anw systeem. Hierover zijn door de SVB afspraken met hen gemaakt.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark


X Noot
1

Kamerstuk 26 448, nr. 579

X Noot
2

Kamerstuk 34 775 XV, nr. 2

Naar boven