Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-02-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26448-587".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-798988
Bijlage blg-798989
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2017-02-08
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer: "UWV, balanceren tussen ambities en middelen"
Dossiernummer 26448
Dossiertitel Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)
Identifier kst-26448-587
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 587
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-02-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI); Brief regering; Reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer: "UWV, balanceren tussen ambities en middelen"
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2016-2017