Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-01-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26448-585".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2017-01-20
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Antwoord op aanvullende vragen herindeling oWajong
Dossiernummer 26448;34352
Dossiertitel Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)
Identifier kst-26448-585
Indiener J. Klijnsma
Ondernummer 585
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-01-24
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI); Brief regering; Antwoord op aanvullende vragen herindeling oWajong
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2016-2017