Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-12-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26448-507".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-271931
Bijlage blg-271932
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-12-12
Documentstatus Opgemaakt
Documenttitel Jaarplannen 2014 van UWV en de SVB
Dossiernummer 26448
Dossiertitel Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)
Identifier kst-26448-507
Indiener L.F. Asscher
Indiener J. Klijnsma
Ondernummer 507
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-12-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI); Brief regering; Jaarplannen 2014 van UWV en de SVB
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2013-2014