Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-06-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26448-463".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-171818
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-05-12
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Aanbieding jaarverslag 2010 van de Inspectie Werk en Inkomen
Dossiernummer 26448
Dossiertitel Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)
Identifier kst-26448-463
Indiener H.G.J. Kamp
Ondernummer 463
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-06-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI); Brief regering; Aanbieding jaarverslag 2010 van de Inspectie Werk en Inkomen
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2010-2011