Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-03-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26448-427".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-03-15
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 26448
Dossiertitel Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-26448-427
Indiener Donner J.P.H.
Ondernummer 427
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Pskey KST141681
Publicatiedatum 2010-03-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI); Brief regering; Re-integratiebudget WW 2010
Type kamerstuk Brief regering
Vergaderjaar 2009-2010