Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-01-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26448-422".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2009-12-23
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 26448
Dossiertitel Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-26448-422
Indiener Klijnsma J.
Ondernummer 422
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Pskey KST139479
Publicatiedatum 2010-01-07
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI); Brief regering; Wet eenmalige gegevensuitvraag en digitaal klantdossier
Type kamerstuk Brief regering
Vergaderjaar 2009-2010