Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-09-2007 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26049-58".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2007-08-31
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 26049
Dossiertitel Indonesië
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-26049-58
Ondernummer 58
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Organisatietype staten generaal
Pskey KST109919
Publicatiedatum 2007-09-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Indonesië; Brief ministers over de actuele situatie in Indonesië
Vergaderjaar 2006-2007